Janez Cimerman J.cimko@gmail.com
Že nekaj časa nazaj sem začel razmišljati o nabavi 3D tiskalnika. Zaradi njegove, za zdaj še, previsoke cene, sem se z bratoma odločil za podvig izgradnje Rep Rap DIY(do it your self – naredi si sam) tiskalnika. Odločili smo se za izgradnjo zloglasnega Mendelmax 1.5.

Kako bo MendelMax izgledal na koncu.

Čeprav je trenutno aktualni in najnovejši Mendelmax 2.0, smo se za 1.5 odločili,  ker je trenutno o omenjenem njem največ napisanega, znani so vsi deli najbolj pa so me prepričale vse objavljene nadgradnje, ki jih ljudje zasnujejo po uporabi tiskalnika in po lastnih izkušnjah. Po mnogih poizvedovanjih, naročilih in raziskavah smo na dom začeli dobivati že prve dele. Na sliki, ki je dodana spodaj je razvidno, da smo se že pridno lotili dela in, da je produkt tega že uspešno sestavljeno podnožje tiskalnika.

Kar tako naprej! Upajmo da nam 3D printer Mendelmax 1.5 ne bo delal prevelikih težav.